Fler ute efter Dockwise

Awilco Heavy Transport (AHT) kan få konkurrens om Dockwise av Arne Blystad och Frontline. Som SST noterade i början av september är AHT intresserat av att ta över det holländska tunglyftsrederiet som ägs av Heerema och Wilh. Wilhelmsen. Priset lär ligga mellan USD 500 och 600 miljoner för bolaget och dess flotta på elva fartyg. AHT har nyligen säkrat en första charter för sitt tunglyftfartyg ”Willift Eagle”. Fartyget konverteras nu från aframaxtanker till tunglyftfartyg på Remontowa i Polen med leverans i slutet av denna månad. Chartern är på 60 dagar för USD 70.000 per dag. AHT kommer att ha två fartyg i operation i slutet av året och ytterligare ett nästa år.