Fler tankers till Maersk Tankers-Small

Maersk Tankers-Small får ytterligare ett par produkt/kemtankfartyg. Det är tyska partnern Harren & Partners som har deklarerat optioner på två fartyg från JiangNanvarvet i Shanghai. Harren & Partners och Maersk har sedan tidigare en serie på åtta 16.400-tonnare i beställning vid varvet. Priset uppges till runt USD 30 miljoner per fartyg och leveranser skall ske i juni respektive december 2008.