Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Fler sjötransporter efterfrågas

Svenska företag vill se mer transporter på sjön. Det visar en ny rapport från Maritimt Forum där transportköpare har intervjuats. 

I rapporten har ett 20-tal varuägare djupintervjuats om deras inställning till närsjöfarten, det vill säga trafikslingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med europeiska hamnar.

Sjöfarten är lösningen

Enligt svaren ser företagen sjöfarten som en lösning för att säkra leveranserna och nå hållbarhetsmålen när trängseln på land ökar, järnvägsspåren är överbelastade och det råder brist på chaufförer. 

– Även om det är ett mycket positivt resultat i grunden finns det utmaningar som måste mötas. Kunskapen om intermodala närsjöfartslösningar måste förbättras och samverkan måste stärkas mellan transportörer och transportköpare, säger Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum i ett pressmeddelande. 

”Stor vilja”

Enligt Joachim Glassell står sjöfarten i Sverige för en lägre andel av det totala transportarbetet än vad som kan förväntas av ett land med EU:s längsta kuststräcka och seglingsbara insjöar. Detta trots att ambitionen hos politiker och näringsliv är att öka överflyttningen från land till sjö. 

– Det finns både en vilja och stor logistisk kompetens om en överflyttning av gods från väg till sjö bland transportmarknadens aktörer. Nu behövs en förlösande kraft som förmår att realisera sjöfartens potential, säger Joachim Glassell.

Olika företag

Bland de medverkande företagen återfinns både importörer och exportörer, det största företaget omsätter cirka 300 miljarder kronor och det minsta cirka 300 miljoner kronor per år. Företagen är producenter, grossister och detaljister. De representerar, enligt rapporten, traditionellt transporttunga basindustrier såväl som detaljhandel.

Ta del av hela rapporten här.