Fler passagerare på baltiska linjer till Sverige

Antalet passagerare på färjelinjer till Sverige har ökat i alla hamnar i de baltiska staterna, medan antalet passagerare på linjen Tallinn–Helsingfors minskade i fjol. Från AS Tallinna Sadams (Port of Tallinn) hamnar reste totalt 6,76 miljoner passagerare i fjol, vilket är 3,5 procent färre än 7 miljoner året innan. På linjen Tallinn–Helsingfors reste 5,66 miljoner passagerare, vilket är 4,1 procent färre än under år 2005. På den linjen reste betydligt fler passagerare – 226.435 i jämförelse med över 168.000 under år 2005 – med Linda Lines fartyg, vilka går från Patareisadam utanför AS Tallinna Sadam. På linjen Tallinn–Stockholm reste 621.000 passagerare i fjol, vilket är tio procent fler än året innan, medan på linjen Paldiski–Kapellskär reste 9.100 passagerare färre än under år 2005. Antalet kryssningspassagerare var 312.800 i fjol, vilket är två procent fler än året innan.Via Freeport of Riga reste enligt nyhetsbyrån BNS 246.885 passagerare i fjol, det är 26,5 procent fler än under år 2005. Den största andelen passagerare reste på linjen Riga–Stockholm. Antalet kryssningspassagerare – 81.654 – innebär en minskning med 15,8 procent i jämförelse med år 2005. Via Klaipeda hamn reste 240.200 passagerare i fjol, det är 12 procent fler än året innan och den största andelen av dem åkte på linjen Klaipeda–Karlshamn.