Fler lämnar NIS

Ytterligare 44 fartyg lämnade det norska internationella registret under det första kvartalet och antalet fartyg i NIS är nu nere i 648. En medlemsenkät gjord av Norges Rederiforbund visar att en tredjedel av de fartyg och riggar som medlemmarna kontrollerar nu är ägda av utlandsregistrerade företag. Storbritannien, Holland, Danmark och Singapore är favoritländerna för utlandsetableringar. Frontline, som inte är medlem i Norges Rederiforbund, hade 19 fartyg under NIS-flagg för två år sedan. Nu är de bara sex. Utflyttningen är skattestyrd, vinster i utländska bolag kan transfereras skattefritt tillbaka till Norge.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.