Fler charteravtal för Farstad

Farstad Shipping har skrivit nya charteravtal. StatoilHydro utnyttjar en 12-månaders option på PSV-fartyget (platform supply vessel) Far Symphony, byggd 2003, 4.929 dwt. Team Marine har utnyttjat optioner för charter under ett år av PSV:n Far Supplier, byggd 1999, 4.605 dwt, samt PSV:n Far Superior, byggd 1990, 3.796 dwt. Kontraktsförlängningarna börjar gälla i januari 2009 – värdet för samtliga kontrakt ligger på NOK 100 miljoner.