”Flawless” skrov skadat

Tankern ”Flawless” fick ett 7 cm långt hål i skrovet på ingående till Muuga hamn den 18 januari. Enligt nyhetsbyrån BNS informerades estniska sjöfartsinspektionen, som granskade fartyget och konstaterade att oljeutsläppet sannolikt inte förorsakats av hålet. ”Flawless” är den enda tanker som har meddelat om någon incident och den misstänks fortfarande för utsläppet. Åklagaren har bett om hjälp från utländska kolleger och Interpol för att bevaka ”Flawless”. Det utesluts inte heller att oljan kan komma från något annat fartyg.Befälhavaren på ”Flawless” har meddelat att oljeprover redan har tagits och att de kommer att överlämnas till estniska myndigheter så snart det blir möjligt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.