Kategori: Haveri | Regelverk | Säkerhet

Flaminia har svårt att få nödhamn – vad gäller?

– I EU:s farvatten har länderna skyldighet att informera om olyckor och bereda en skyddad plats för fartyg i emergency-läge.

Det är dock inte tillämpbart på internationellt vatten (MSC Flaminia-olyckan inträffade på internationellt vatten red. anm.). Om en kuststat är direkt hotad agerar denna för att skydda sin kust. Det finns IMO-guidelines som hanterar olyckor på internationella vatten. Flaggstaten, rederiet och försäkringsbolagen är de parter som i detta läget är direkt involverade i hanteringen av olyckan. Ute till havs har alla fartyg i rimlig närhet skyldigheter att hjälpa ett nödställt fartyg.

Många tror på nya regler efter Costa Concordia-katastrofen, vad händer?

– IMO har en observatör med i den pågående italienska haveriutredningen. Dessvärre har utredningen dragit ut på tiden eftersom befälhavaren är misstänkt för brott. Haveriutredningen har fram tills nu inte fått åtkomst till den så viktiga VDR:n. Där finns den viktigaste informationen om hur man har agerat ombord; var de vattentäta dörrarna stängda eller öppna, hur informerades passagerarna? 

Vilka andra stora sjösäkerhetsfrågor diskuteras just nu i IMO?

– Mycket kretsar kring Costa Concordia-fallet. Detta kommer att driva regelutvecklingen framåt, men idagsläget är det svårt att säga exakt hur. En annan fråga är polarkoden som blir ett helt nytt regelverk för fartyg som trafikerar Arktis och Antarktis. Koden är under utveckling.