Kategori: Container | Haveri

Flaminia dras längre ut från kusten

Det brandskadade containerfartyget MSC Flaminia dras nu längre ut från den brittiska kusten för att kunna möta försämrat väder och högre sjö. Hon har ännu inte blivit beviljad nödhamn i någon kuststat. Fartyget befinner sig nu cirka 400 distansminuter väst om Engelska Kanalen. Rederiet har deklarerat ”general average”, vilket innebär att kostnaderna för haveriet kommer att fördelas mellan alla parter, inklusive lastägarna.