Fjord Line i konflikt med hamnledning

För en tid sedan tog Fjord Line beslutet att fortsätta att trafikera mellan Kristiansand, Norge, och Danmark under sommarhalvåret. Men nu kräver hamnledningen i Kristiansand att rederiet ska ha året-runt-service för att få nyttja hamnen. Fjord Line har nu bett hamnledningen att se över beslutet, senaste vintern trafikerade rederiet hamnen med MS Bergensfjord men det var inte lönsamt.– Det marknadsmässiga underlaget var emellertid för svagt både med hänsyn till last och passagerare, och detta resulterade i ett tapp i miljonklassen, skriver vd Ingvald Fardal, och framhåller dessutom att sommartrafiken 2008 med katamaranen Fjord Cat mellan Kristiansand och Danmark inte heller har gått ekonomiskt plus.– Om Fjord Cat inte får segla mellan Kristiansand och Hirtshals nästa sommar måste således passagerarna söka andra och tillsynes sämre transportalternativ. För Kristiansands hamn blir konsekvensen att man förlorar intäkter.Fjord Line meddelar också att om hamnledningens beslut kvarstår så förändras förutsättningarna för rederiets bemanning i Kristiansand – konsekvensen kan bli ett bortfall av arbetstillfällen.