Fjord Line behåller sitt norska sjöfolk

Fjord Line och Norsk Sjømannsforbund har kommit överens om åtgärder som kommer att leda till besparingar på runt NOK 10 miljoner per färja och år. Därmed blir det ingen utflaggning i år till Färöarna och närmare 500 norska ombordanställda får behålla jobben.