Fjord Line-anställda avskedade för smuggling

Fjord Line har avskedat fem ombordanställda som ertappats med smuggling av cigaretter och alkohol. En av de anställda försökte dessutom smuggla in en komplett köksutrustning. Fjord Line hävdar att smuggling utförd av anställda inte är ett stort problem och att företaget har mycket strikta regler med nolltolerans.