Finstashipdirektörer avgår

Verkställande direktör Esko Mustamäki och ekonomidirektör Hannu Haltsonen vid Rederiverket Finstaship i Finland avgår. Sjökapten Veijo Hiukka har utsetts till tillförordnad verkställande direktör.Finstaships resultat för år 2008 väntas bli klart förlustbringande, främst på grund av offshoreverksamheten. Rederiverkets tre multipurposeisbrytare har varit utan sysselsättning sedan november. Det statliga affärsverket har inte lyckats reagera på förändringarna i den svåra marknadssituationen och rapporteringen har varit bristfällig, fastslås det i ett pressmeddelande.