Finska staten ersätter redare i isklasstvist

Tingsrätten i Helsingfors ålägger staten att betala full ersättning för de extra förstärkningar som gjordes på nio finska lastfartyg år 2003 för att de skulle få behålla sin isklass. Det totala ersättningsbeloppet uppgår till EUR 800.000. Därtill betalar staten ut EUR 120.000 i rättegångskostnader.År 2003 visade det sig att ett antal nybyggda fartyg inte helt uppfyllde de finska bestämmelserna för isklass 1A eller 1A Super. För rederierna kom detta som en total överraskning. Med kort varsel krävde Sjöfartsverket att isbältets övre kant skulle höjas på de berörda fartygen för att de skulle få behålla sin isklass. Alternativt skulle lastmärket sänkas, vilket innebar förlorad lastförmåga. För de fartyg som inte hade ett akut behov av att behålla sin tidigare dödvikt valde redarna att avvakta med ombyggnaderna. Redan i slutet av 2003 gjorde Sjöfartsverket en totalomvändning i ärendet och skickade ut ett cirkulär där man bad redarna skulle vänta med ombyggnaderna. Därefter har man infört ett så kallat isklassdjupgående, som tillåter fullt lastintag sommartid medan reducerat djupgående endast krävs vid gång i is. Då hade redan Rederi Ab Engship och Bror Husell Chartering, som båda sedermera köptes av Bore, samt Godby Shipping och Langh Ship inom utsatt tid utfört de ombyggnader som Sjöfartsverket krävde.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]