Finsk isbrytare till EMSA-flottan

The European Maritime Safety Agency (EMSA) har avtalat om att införa den finska isbrytaren Kontio i sin beredskapsflotta för oljesaneringsuppdrag. Kontio har tankkapacitet för drygt 2.000 kubikmeter uppsamlad olja. Under vintern är fartyget sysselsatt med isbrytning i genomsnitt mellan 130 och 140 dygn. Under resten av året är hon baserad i Helsingfors med besättningen i beredskap. Under isbrytningssäsongen förvaras Kontios oljesaneringsutrustning i Uleåborg. Isbrytaren kommer att modifieras för EMSA-uppdraget och beräknas vara operativ under andra halvan av 2010.