Finsk hamnstrejk uppskjuten

Den strejk som det finländska transportarbetareförbundet AKT varslat har skjutits upp med två veckor och kommer att inledas den 29 april om inte förhandlingarna leder till resultat. Om det blir en strejk kommer stuveriarbetarna i hamnarna att lägga ned arbetet. AKT utlyste förbud mot övertidsarbete redan den 1 april, vilket också påverkar hamnarnas verksamhet. En av de främsta tvistefrågorna i avtalsförhandlingarna är användningen av tillfällig arbetskraft i hamnarna.