Finnlines utser tf vd

Finnlines styrelse har utsett styrelsemedlemmen Olav K Rakkenes till tf verkställande direktör för Finnlines Plc från 24 april 2007. Förre verkställande direktören Antti Lagerroos fortsätter som rådgivare för styrelsen till den 31 augusti 2007.