Finnlines tar hand om returlaster för StoraEnso

StoraEnso har gett Finnlines uppdraget att finna och boka returlaster från Göteborg till Kotka när skogsbolagets nya sjötransportsystem drar igång den 1 juli. Två av Svenska Orient Liniens ro-ro-fartyg sätts då in för transporter från Kotka till Göteborg. Agent för returlasterna blir Lindholm Shipping.