Fotograf: Finnlines

Kategori: Färjetrafik

Finnlines närmar sig nivåerna före pandemin

Under 2022 ökade antalet passagerare på Finnlines färjor igen efter två år av minskat resande under pandemin. Enligt rederiet närmar man sig de nivåer som rådde före pandemin.

Sammanlagt reste 648.000 passagerare på Finnlines tre färjerutter under 2022, uppger rederiet i ett pressmeddelande. Det är en ökning med 13 procent jämfört med föregående år.

– Antalet passagerare har växt stadigt och vi är nu mycket nära de siffror som rådde före pandemin, säger Marco Palmu, Head of Passenger Services i Finnlines, i pressmeddelandet.

Hoppas på fler 2023

Finnlines prognos är att antalet passagerare kommer att öka ännu mer under 2023, då rederiet valt att fortsätta investera i ökad hållbarhet. Rederiets strategi är att erbjuda passagerarna en bekväm resa med så moderna och hållbara fartyg som möjligt, och samtidigt ha förstklassiga villkor för godstransportörer.

– Effektiva godstransporter möjliggör en ansvarsfull tillväxt av passagerartrafiken. Genom att kombinera gods- och passagerartransporter på samma fartyg, kan vi säkerställa att koldioxidavtrycket per passagerare förblir lågt, säger Antonio Raimo, linjechef i Finnlines, i pressmeddelandet.

Hållbarhet viktigt för passagerarna

Enligt en undersökning som Norstat har gjort på uppdrag av Finnlines, rankar många färjepassagerare hållbarhet och ansvarsfullt resande högt. Över hälften av passagerarna som svarat på undersökningen uppgav att hållbart resande var ett viktigt kriterium när de bokade sin resa.

När rederiet under andra halvan av 2023 sätter in två nya Superstar-färjor på rutten mellan Sverige och Finland, kan resan enligt rederiet bli ännu mer hållbar. Fartygen har designats och de tekniska lösningarna har valts med fokus på hållbarhet. Bland annat är styrningen av belysning och ventilation i passagerarutrymmena automatiserad och trycksaker som menyer och prislistor har ersatts av skärmar och mobilappar.