Finnlines köper inhyrda fartyg

I enlighet med sin nya strategi att åter äga merparten av flottan för att minska sitt beroende av inhyrda fartyg har Finnlines preliminärt avtalat om köp av ro-ro-fartygen Finnmill, Finnpulp, Finnkraft och Finnhawk. Finnlines betalar sammanlagt EUR 121 miljoner för fartygen, som allt sedan leveransen varit tidsbefraktade av Finnlines. De seglar under brittisk flagg och är byggda i Kina mellan år 2000 och 2002.