Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | RoRo

Finnlines har fördelningen klar

De skrubberinstallationer som Finnlines låter utföra under slutet av detta år och början av 2015 gäller åtminstone i detta skede enbart roro-fartygen i flottan.

Finnlines anlitar två leverantörer för installationerna av skrubberanlägnningar på sina roro-fartyg. Wärtsilä levererar skrubberanläggningar till den senaste serien av roro-fartyg, Finnbreeze, Finnsea, Finnsky, Finnsun, Finntide och Finnwave, byggda 2011–2012. På roro-fartygen Finnkraft, Finnhawk, Finnmill och Finnpulp, byggda 2000–2001, installeras anläggningar från Alfa Laval.

Skrubberanläggningarna från både Wärtislä och Alfa Laval blir ”open loop”, men är förberedda för att kunna konverteras till hybridsystem så att de även fungerar med closed loop.

Sannolikt MGO

Finnlines har inte ännu tagit beslut om hur ropax-fartygen i flottan ska uppfylla svavelreglerna efter 2015. I detta skede arbetar man fortfarande med två alternativ: konvertering för användning av lågsvavlig marin gasolja (MGO) eller installation av skrubber.

– I första hand tittar vi på att konvertera bränslesystemen för bruk av MGO, men vi har ännu inget definitivt beslut. Det är ett snabbt arbete att utföra och det utesluter ju inte möjligheten att i ett senare skede installera skrubber, säger Tapani Voionmaa, Group General Counsel vid Finnlines, till Sjöfartstidningen.