Finnlines gör sig av med Finnhansa

Hanseatic Shipping, dotterbolag till Finnlines Plc, säljer MS Finnhansa till Grimaldi Group för EUR 40 miljoner. Finnhansa har varit sysslolöst på grund av den globala ekonomiska nedgången och försäljningen innebär att Finnlines löpande kostnader minskas. Bolaget kommer att bokföra en vinst på EUR 4,5 miljoner för försäljningen.Ro-rofartyget Finnhansa, 32.534 brutto, byggdes 1994 vid Stocznia Gdanska S.A., Gdansk, Polen.