Finnlines första ropax levererad

Det första nybygget i en serie om fem har levererats till Finnlines av Castellamare Shipyard i Italien. Fartyget kommer att heta MS "Finnstar"" och kommer från och med mitten av augusti trafikera linjen mellan Helsingfors och Travemünde. Fartyget kommer att gå under finsk flagg."