Finnlines flyttar ropax-fartyg

Finnlines fortsätter att omdisponera ropax-tonnage på grund av den ändrade marknadssituationen. Den stora ropax-färjan Europalink flyttas från Nordö Links trafik till Finnlines linje mellan Helsingfors och Travemünde. Från den 14 april är samtliga fem fartyg av Finnstar-typ sysselsatta på denna trade med sammanlagt nio seglingar per vecka från vardera hamnen.Nordö Link ersätter Europalink med Finneagle och frekvensen behålls därmed oförändrat tre avgångar per dygn i vardera riktningen mellan Malmö och Travemünde. Finneagle går till och med långfredagen kvar i sin nuvarande trafik för FinnLink mellan Kapellskär och Nådendal, varefter frekvensen på linjen reduceras till tre turer per dygn i vardera riktningen.