Finneco I efter sjösättningen.

Fotograf: Finnlines

Kategori: Skeppsbyggnad

Finnlines flaggar finskt

Finnlines, som ingår i Grimaldi Group, har sjösatt det första av tre roro-nybyggen i Kina som alla får finsk flagg.

Den nu sjösatta Finneco I är det första av tre roro-fartyg med hybridteknik. Fartygen byggs av Nanjing Jinling Shipyard och sjösättningen av det första fartyget ägde rum den 26 april.

I trafik på Biskaja

Finneco I levereras till Finnlines i slutet av 2021 och inleder därefter trafik på Finnlines linje mellan Östersjön, Nordsjön och Biskaja. De övriga fartygen i serien, Finneco II och Finneco III, levereras under 2022.

Finneco-klassens fartyg är 238 meter långa, 34 meter breda med en lastkapacitet på 5.800 filmeter. På väderdäck kan fartygen lasta 520 TEU. Jämfört med Finnlines Breeze-klass är nybyggenas lastkapacitet med 38 procent större. De byggs till högsta finsk/svenska isklass 1A Super.

Nollutsläpp i hamn

Med nybyggena introducerar Finnlines ett hybridkoncept där litiumjonbatterier förser fartygen med elenergi i hamn. Enligt rederiet har fartygen därför nollutsläpp under hamnbesöken.

De utrustas med moderna tvåtaktsmaskiner, avgasreningssystem, solpaneler och innovativa luftbubblingssystem för att minska friktionen mellan skrov och havet, uppger Finnlines vidare i ett pressmeddelande.

500 miljoner euro

Nybyggena ingår i Finnlines 500 miljoner euros nybyggnadsprogram. Det inkluderar två ropax-fartyg och tre roro-fartyg.

– Detta betydande investeringsprogram är i linje med vår strategi. Vi förnyar och utvecklar ständigt vår flotta och den kommande hybrid roro-fartygen såväl som de ekoeffektiva Superstar ropax-fartygen utgör nästa steg i utvecklingen av Finnlines flotta. Dessa nya fartyg ökar vår last- och passagerarkapacitet avsevärt. Våra nya miljöhållbara fartyg kommer att serva våra kunder och de samhällen där vi opererar långt in i framtiden. Mer än någonsin är våra ekonomier beroende av pålitliga transportförbindelser och vi vill trygga de livsviktiga sjötransporterna på ett hållbart sätt, säger Finnlines vd Emanuele Grimaldi i pressmeddelandet.

Nettoökning av finskflaggade fartyg

Inkluderande Finnlines-nybyggena noteras redan en nettoökning på sex finskflaggade lastfartyg i Finlands handelsflotta i år. Förutom de tre Finnlinesnybyggena handlar det om tre second hand-fartyg som köpts av Prima Shipping (Prima Lady), Rederi Ab Nathalie (Odda Marie) respektive Godby Shipping (Baltic Bright). Enligt Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland, har inget rederi aviserat att något av dessa ska ersätta befintliga fartyg.

– Förhoppningsvis får vi även till stånd sådana avtal att Bore kan sätta sina kommande nybyggen under finsk flagg, säger han till Sjöfartstidningen.