Finnlines: Exporten stagnerar

Finnlines rapporterar att den ekonomiska trenden verkar att ha vänt i slutet av senaste året. Importen till Finland fortsatte att öka medan exporten gick tillbaka. Vidare förutspår företaget att den ekonomiska utvecklingen i Europa skapar en osäkrare marknad för år 2008.Finnlines redovisar en omsättning på EUR 685.5 miljoner 2007, jämfört med 632,7 miljoner år 2006. Vinsten före skatter uppgick till EUR 40,1 miljoner, medan den var 47,7 miljoner år 2006.På Finnlines fartyg transporterades under året ca 807.000 lastenheter och 96.000 nya bilar. Dessutom skeppades 2,4 miljoner ton annat gods.