Finnlines byter vd

Christer Antson avgår från sin post som verkställande direktör i Finnlines Oyj. Uwe Bakosch har utsetts till ny verkställande direktör och tillträder i slutet av andra kvartalet 2009. Tills dess fungerar styrelsemedlemmen Emanuele Grimaldi som tillfällig verkställande direktör. Bakosch kommer närmast från ATG Autotransport Logistics GmbH, där han är verkställande direktör. För att stärka koncernens kapitalstruktur kommer Finnlines styrelse att emittera ett hybridlån på högst EUR 21 miljoner. Lånet riktas till bolagets huvudägare. Styrelsen kommer också på kommande bolagsstämma att föreslå att teckningsrätter utfärdas för en emission i maj 2009. Koncernens huvudägare Grimaldi Group förbinder sig att teckna aktier om emissionen genomförs. Meningen är att efter detta betala tillbaka hybridlånet.