Finnbirch olja bärgad

Bärgningen av oljan från Finnbirch är avslutat. 150 kubikmeter olja har tagits upp från fartyget som förliste 1 november 2006. Allt har gått bra och Kustbevakningen har inte behövt göra några extra insatser. Sjöfartsinspektionen har hela tiden haft en man ombord på det norska saneringsfartyget.