Finlands största hamn inledde sin verksamhet

Det nya hamnbolaget Port of HaminaKotka Ltd inledde officiellt sin verksamhet den 1 maj 2011. Bolaget tar över verksamheten i hamnarna Kotka och Fredrikshamn (Hamina på finska) i östra Finska viken. Med en årlig godsomsättning om cirka 16,5 miljoner ton blir Fredrikshamn-Kotka den största allmänna hamnen i Finland. Endast Neste Oils egen industrihamn Sköldvik vid raffinaderiet i Borgå har en större godsomsättning. Det nya hamnbolaget ägs till 60 procent av Kotka stad och 40 procent av Fredrikshamns stad.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.