Finlands nya tonnagskatt till riksdagen

Regeringen i Finland har lämnat sin proposition om en ny tonnageskatt till riksdagen den 29 oktober. Verkställande direktör Olof Widén vid Rederierna i Finland säger att för lastfartygens del är man nöjd med allt annat i innehållet utom en väsentlig paragraf som gäller dividendbeskattning.– Denna kan få svåra konsekvenser för mindre rederier om den inte ändras, säger Widén till SST.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.