Fotograf: Trafikverket

Kategori: Fartygsaffärer

Finlands nya isbrytare beställs i nästa år

Finlands regering har i sin budgetproposition beviljat anslag för Trafikverket att beställa en ny isbrytare. Maximibeloppet för anskaffningen är EUR 125 miljoner, fördelat på 120 miljoner för själva fartyget och 5 miljoner för oljesaneringsutrustning.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]oljesaneringsutrustning.

Den nya isbrytaren ska ägas av Trafikverket, som konkurrensutsätter driften enligt svensk modell. Övriga finländska statsisbrytare ägs av Arctia Shipping.

Om projektet framskrider enligt planerna kommer Trafikverket i Finland att beställa en ny isbrytare hösten 2013. Jarkko Toivola, chef för vintersjöfartsenheten och ledande sjöfartssakkunnig inom Trafikverket, informerade om bland annat isbrytarprojektet under ett sjöfartsseminarium som arrangerades i Helsingfors i september av Trafikverket.

– Det som vi nu håller på med är att utöka den grundläggande isbrytarkapaciteten som kommer att sysselsättas här under en lång tid. Isbrytaren bör vara optimerad för att effektivt assistera i isförhållanden på norra Östersjön, förklarar Toivola.

Den nya isbrytaren ska ha tillräcklig effekt för att kunna assistera sjöfart i havsis under alla rådande förhållanden på Östersjön med en fart mellan 9 och 11 knop. Massan bör vara tillräcklig för svåra isförhållanden, men samtidigt ska isbrytaren vara lättmanövrerad och smidig. Den brutna rännan ska vara minst 24 meter bred. Djupgåendet får inte överstiga 8 meter för att isbrytaren ska kunna operera i alla viktiga farleder.

Vidare ska isbrytaren ha goda bogseringsegenskaper. Förutom bogsering vid assistans i is ska isbrytaren kunna användas för nödbogsering och oljesanering.

Det är en hel del som krävs av den nya isbrytaren, som alltså denna gång inte blir en så kallad kombiisbrytare. De tre senaste isbrytarna som beställts av finska staten har alla varit konstruerade för att även kunna sysselsättas med offshoreuppdrag.

– Det är en lång process att planera en isbrytare och vi bör komma igång nu om vi ska ha ny kapacitet tillgänglig vintern 2015–2016, säger Toivola.

I första hand är det tänkt att den nya isbrytaren ska ersätta Voima, som är byggd 1954 och moderniserad 1979.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]