Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Finlands isbrytare är nu beställd

Idag fredag har kontraktet om att bygga den ny finska isbrytaren undertecknats mellan statliga Trafikverket och varvet Arctech Helsinki Shipyard. 

Finlands ny isbrytare kostar EUR 123 miljoner, varav EU står för 24 miljoner. Trafikverket beställer en ”basic” isbrytare som inte kommer att opereras enligt det multipurpose-koncept med offshore uppdrag under den isfria delen av året som gällt för Finlands tre senaste isbrytare.

Isbrytaren har designats i samarbete mellan Aker Arctic Technology och ILS. Isbrytaren blir LNG-driven (dual-fuel). Den får även utrustning för oljesanering och nödbogsering till havs och kommer att vara i beredskap året runt för sådana uppdrag.

Konkurrensutsatt

Den nya isbryatren kommer att ägas av Trafikverket men operationen av den ska upphandlas.

– Vår målsättning är att den affärsmodell som antas för att operera den nya isbrytaren ska öka konkurrensen. De finländska isbrytningsverksamheten konkurrensutsattes redan 2004 men i praktiken har den öppnade konkurrensen varken skapat effektiva marknader eller förbättrat effektiviteten, säger Antti Vehviläinen, generaldirektör för Trafikverket.