Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Juridik | Politik

Finland vill tillåta dubbelregistrering

Ett förslag om att i vissa fall tillåta dubbelregistrering av fartyg har sänts på remiss av kommunikationsministeriet i Finland. Vidare har Finland beslutat om att förlänga halveringen av farledsavgifterna till 2023.
Kommunikationsministeriets lagutkast innehåller en ändring av sjölagen för att i vissa fall tillåta så kallad dubbelregistrering av fartyg i Finland även om äganderätten till fartyget är registrerad i ett annat land.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]alveringen av farledsavgifterna till 2023.”} /–>

Kommunikationsministeriets lagutkast innehåller en ändring av sjölagen för att i vissa fall tillåta så kallad dubbelregistrering av fartyg i Finland även om äganderätten till fartyget är registrerad i ett annat land.

Finsk flagg

Ministeriet vill att dubbelregistrering ska vara möjlig för utlandsägda fartyg som bareboat-befraktas av finländska rederier. När det gäller nyttjanderätten ska fartyget registreras i Finland, medan registreringen av äganderätten ska kvarstå i ursprungsstaten.

Fartyget ska, enligt förslaget, föra finsk flagg och tillämpa finsk lagstiftning med undantag för frågor som gäller ägande och fartygsinteckning. Transport- och kommunikationsverket skulle besluta om godkännande av registreringen.

Ger flexibilitet

Dubbelregistreringen innebär enligt ministeriet mer flexibilitet i rederiernas verksamhet och kan eventuellt öka andelen nytt tonnage under finsk flagg. Detta främjar de finländska rederiernas konkurrenskraft och skapar arbetsplatser för sjöfolket i Finland.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som ett tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till ändring av sjölagen ska lämnas till riksdagen i november 2020. Lagen avses träda i kraft våren 2021.

Understöder förslaget

Rederierna i Finland och de tre sjöfacken understödjer förslaget om dubbelregistrering.

– Det vore ett sätt att få in nyare och modernare tonnage under finsk flagg och skulle bidra till att skaffa fler jobb under finsk flagg, säger Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland, till Sjöfartstidningen.

Halveringen fortsätter

Finland har även beslutat att fortsätta med halveringen av farledsavgifter fram till 2023. Kommunikationsministeriet har redan berett en lagändring som gäller halveringen för 2021, som ska lämnas till riksdagen under hösten.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]