Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Politik

Finland väntar med krav på NECA

Finland ställer inte något krav på NECA. Sveriges Redareförening (SRF) uppmanar Lena Ek och Sverige att följa det finska exemplet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]lja det finska exemplet.

I Finland drar regeringen tillbaka ett förslag, baserat på en EU-uppmaning, om att trycka på för att lämna in en ansökan om att göra Östersjön till ett NOx Emission Control Area (NECA). Detta efter att riksdagen reagerat och markerat att den finska industrin inte orkar med mer pålagor och krav utan lösningar. 

Misslyckat försök

Vid HELCOM:s möte i Helsingfors förra veckan gjordes ett misslyckat försök att få igenom ett beslut om att trycka på för att lämna in en NECA-ansökan, trots att IMO:s miljökommitté nyligen MEPC röstade för att skjuta upp NECA och de därtill kopplade kraven som brukar kallas Tier III från 2016 till 2021. Ryssland, Estland och Polen och en rad länder utanför Östersjöområdet låg bakom beslutet i utskottet.

Vädjan till ministern

Finlands riksdag har nu sagt att man inte ska ta några beslut i frågan innan den är ordentligt utredd, tidigast i september. En linje som SRF anser att även Sverige borde följa och som man verkat för i flera år.

”Vi rekommenderar starkt att Miljöministern accepterar den “livlina” som svensk industri nu fått genom Rysslands, Estlands och Polens agerande i IMO, och att Sverige inte deltar i en ensidig EU lokalpolitisk åtgärd”, skriver Christer Schoug i ett brev till Sveriges miljöminister Lena Ek (C). 

Under utveckling

Orsaken är att SRF menar att det inte finns någon teknik framtagen som klarar av att både rena avgaserna från kväve och svavel samtidigt. Katalysatorer har framgångsrikt använts ombord i mer än tio år för att minska kväveutsläppen men skrubbertekniken som ska ta hand om svavlet befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet.

– Leverantörer höll föredrag om att skrubbrar var hyllvara redan för ett par år sedan, något som politikerna sög i sig och valde att lita på, säger Christer Schoug. 

Inte utrett

Hur katalysatorer och scrubbersystemen fungerar i kombination är överhuvudtaget inte vare sig ordentligt utrett eller verifierat enligt SRF.

– Leverantörerna säger att det fungerar, men det är samma leverantörer som redan för tre år sedan hävdade att skrubbertekniken fungerar, och det gör den som bekant inte än idag, säger Christer Schoug.

– Vi kan inte – återigen! skapa särregler i Östersjön utan att vi vet konsekvenserna och utan att industrin ges stöd och möjlighet att anpassa sig.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]