Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Finland slopar inte farledsavgifter

Finland kommer inte att gå vidare med lagförslaget om att temporärt slopa farledsavgifterna.
Kommunikationsministeriet i Finland uppger att det under remissrundan och den fortsatta beredningen av de planerade ändringarna i farledslagen har blivit uppenbart ”att eventuella tilläggsåtgärder riktade till sjöfarten bör granskas närmare som en del av denna helhet.”

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] planerade ändringarna i farledslagen har blivit uppenbart ”att eventuella tilläggsåtgärder riktade till sjöfarten bör granskas närmare som en del av denna helhet.”

Enligt vad Sjöfartstidningen erfar visade det sig nämligen att en ny utformning av lagförslaget inte skulle innebära några lättnader för de finländska fartygen.

Det ursprungliga förslaget skulle ha inneburit en återbäring av erlagda farledsavgifter för första halvåret 2020 och att de helt skulle ha slopats under andra halvåret. Finansministeriet godkände inte förslaget.

I den omarbetade versionen ströks återbetalning av redan inbetalda farledsavgifter för första halvåret 2020. Nu står det klart att beredningen av lagförslaget avbryts.

Enligt gällande finländsk lag om farledsavgifter blir lastfartyg befriade från farledsavgifter efter 10 resor per år och passagerarfartyg efter 30, oberoende av flagg.

Det innebär att finländska fartyg med regelbundna och frekventa anlöp av hamnar i Finland relativt snabbt blir befriade från farledsavgifter. Eftersom största delen av de finländska fartygen ändå är befriade från farledsavgifter under andra halvåret skulle den ursprungliga avsikten att stödja finländska rederier till stor del ha gått förlorad.

Farledsavgifterna i Finland har varit halverade sedan 2015 och fortsätter att vara det under 2021 som planerat. Kommunikationsministeriet har påbörjat beredningen av lagändringen och detta arbete fortsätter i normal ordning.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]