Fotograf: Marko Hänninen

Kategori: Fartygsaffärer | Miljö | Passagerarsjöfart

Finland gjorde inte fel i fallet Onyx

Att Finland tillät bil- och passagerarfärjan Onyx att lämna Vasa hösten 2009 bröt inte mot Finlands internationella förpliktelser, fastslår biträdande justitieombudsmannen (JO) Maija Sakslin.

Turerna kring bilfärjan var många innan hon slutligen fick tillstånd att lämna Finland. När hon byggdes 1966 i Landskrona som Fennia för Silja Line var hon en av de mest eleganta bil- och passagerarfärjorna i världen. Drygt 40 år senare ville ingen veta av fartyget, som betraktades som problemavfall.

Upplagd

Färjan var senast i trafik som Casino Express i början av 00-talet. Hon lades upp i Vasa hamn 2005 i väntan på försäljning och 2007 köptes hon av ett Karibienregistrerat bolag som myndigheterna kände till idkade verksamhet inom fartygsskrotning. Finlands miljöcentral misstänkte att färjan skulle avsegla till något land utanför Europa för att huggas upp under okontrollerade förhållanden och belade färjan med flyttningsförbud. Detta upphävdes 2009 efter att ägaren visat att fartyget skulle användas i lasttrafik. Fartyget lämnade Vasa med destination Turkiet under namnet Onyx.

Fartyget påträffades senare i Arabemiraten under namnet Kaptain Boris. Då hade det också bytt ägare och var registrerat i Sierra Leone. I maj 2010 antogs det att fartyget hade anlänt till en stor skrotningsanläggning i Gadani Beach i Pakistan.

Kritik från USA 

En amerikansk medborgare kritiserade förra miljöministern Paula Lehtomäki, Sjöfartsverket och Finlands miljöcentral för att förbudet att flytta fartyget upphävdes och avgångstillstånd beviljades. Klaganden ansåg att Finland därmed bröt mot EU:s förordning om transport av avfall och mot Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av riskavfall.

Biträdande JO Maija Sakslin har nu friat de finländska myndigheterna. Hon konstaterar att fallet visar hur lätt det är att kringgå kontrollmekanismerna i de internationella konventionerna och i EU:s förordning om transport av avfall. Vidare anser biträdande JO att det är viktigt att statsrådet (regeringen) vidtar effektiva åtgärder för att inom EU och internationellt garantera en hög standard för skrotning av fartyg och därmed sammanhängande avfallshantering.

Hamnstatsinspektion

Innan Onyx fick tillstånd att lämna Finland utförde Sjöfartsverket i Finland hamnstatsinspektion som resulterade i 17 anmärkningar. Onyx tilläts att avgå efter att 16 av de påtalade felen hade reparerats. Enligt Trafiksäkerhetsverkets utredning konstaterades inga brister som skulle ha gett anledning till att stoppa fartyget. Fartygets huvudmaskin skulle repareras i Turkiet.