FinFerries köper statlig skärgårdstrafik

Finlands Färjetrafik Ab – som använder marknadsföringsnamnet Finferries och opererar de flesta statliga vägfärjor i Finland – har förvärvat Arctia Skärgårdsrederi Ab:s hela aktiestock. Båda företagen är statsägda. Finlands Färjetrafik är därmed den enda statliga operatören av vägfärjor och mindre passagerarfartyg i skärgårdstrafik.– I och med sammanslagningen ökar Finlands Färjetrafiks konkurrenskraft. Det ger goda möjligheter att utveckla verksamheten. Vårt gemensamma kunnande hjälper oss att växa till en ännu starkare aktör och att utveckla bolagets rutiner och processer. Det innebär att sammanslagningen också är en positiv nyhet för både passagerare och personal, säger Mats Rosin, vd för Finlands Färjetrafik Ab.Arctia Skärgårdsrederi blir ett dotterbolag till Finlands Färjetrafik. Dotterbolaget kommer att få ett nytt namn, då rätten till det nuvarande namnet kvarstår hos säljaren Arctia Shipping. Köpet omfattar åtta passagerarfartyg (så kallade förbindelsefartyg) och tre vägfärjor. Koncernen Finlands Färjetrafik kommer att sysselsätta cirka 330 personer på 48 rutter runt om i Finland.