Fotograf: STX Finland - Jouni Saaristo

Kategori: Passagerarsjöfart

Finferries förnyar tonnage på flera färjeleder

Produktionen av den nya landsvägsfärja som Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) har beställt från STX Finlands Raumovarv inleddes den 13 december 2011.

Färjan levereras i slutet av 2012 och sätts i trafik i Åbolands skärgård mellan Korpo och Houtskär respektive Norrskata. 

Den nya färjan kan ta nästan dubbelt så mycket last som den nuvarande färjan Mergus från 1984. Det 65 meter långa och 12,8 meter breda nybygget får kapacitet för drygt 50 personbilar. Förutom säkerhet och minimerad miljöpåverkan har man i planeringen av färjan betonat förmågan att trafikera i is, passagerarkomfort och personalens arbetsmiljö, uppger man från Finferries.

Vidare informerar Finferries att färjan byggs enligt EU:s skeppsbyggnadsdirektiv och är den första av en ny generation vägfärjor. Maskineriet blir diesel-elektriskt.

– Finländskt arbete är helhetsekonomiskt sett konkurrenskraftigt och vi tror på inhemsk kvalitet. Projektet har fortskridit enligt planerad tidtabell, vilket betyder att i början av 2013 kommer den nya färjan att underlätta vardagen för nytto- och arbetstrafiken samt lokalbefolkningen, sommargästerna och egen personal. Näringslivets utveckling i skärgården säkras av en fungerande infrastruktur, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finferries.

I början av december 2011 har Finferries dessutom beställt tre nya linfärjor från APX-Metalli för leverans under oktober till december 2012. Färjorna byggs i Tykö (Teijo på finska) i Finland.

De nya linfärjorna får en lastkapacitet på 60 ton, vilket innebär att de har samma bärförmåga som det allmänna vägnätet. Efter att de nya färjorna har levererats har Finferries avskaffat viktbegränsningarna på totalt sju färjplatser under en period av tre år.

Tidigare i år tog Finferries leverans av tre linfärjor från APX-Metalli, vilka hade beställts i maj 2010. Två av dessa har placerats i Åbolands skärgård på lederna Kivimo och Mossala och den tredje i Nyslott på leden Koivukanta.

– Ett målmedvetet förnyande av tonnaget och slopandet av viktbegränsningarna hör till våra främsta målsättningar. Investeringen höjer servicenivån på vägnätet, säger Rosin.