Fincantieri drar sig ur varvövertagande

Italienska Fincantieri drar sig ur ett övertagande av det tyska reparationsvarvet Lloyd Werft. I maj 2006 förvärvade Fincantieri 21,1 procent av aktierna i bolaget för EUR 8 miljoner och hade en option att köpa öka aktiekapitalet till 51 procent för EUR 20 miljoner – men optionen löpte ut vid årsskiftet, meddelar Lloyd’s List. Beslutet att inte utnyttja optionen förklaras av rådande finansiella förhållanden.