Finanskrisen ökar riskerna för STX Europe

Ledningen för STX Europe fastslår i sin ekonomiska översikt för 2008 att varvsgruppens riskexponering ökat på grund av finanskrisen. Risken för att affärspartners inte klarar av att fullfölja sina åtaganden har ökat och kräver noggrann uppföljning. De flesta projekt har tryggad finansiering, men i dagens ekonomiska omgivning och med osäkra marknadsförutsättningar kan inte riskerna uteslutas för att betalningarna inte kan genomföras vid leverans, skriver bolaget.Vidare fastslås att framtidsutsikterna inom varvets viktigaste marknader är osäkra. En orsak till detta är att rederier kanske inte har möjlighet att inleda ett nybyggnadsprojekt på grund av svårigheter med att säkra finansieringen.