Finansieringsstrul stoppar Horstensleden

Planerna på sjöfartsleden Horstensleden skrotas, detta sedan Stockholms Stad och Sjöfartsverket inte har enats kring finansieringen av projektet. Enligt Tage Edvardsson, chef för Sjöfart och Samhälle på Sjöfartsverket, var ett kriterium att Stockholms Stad betalar hälften av kostnaderna på runt 100 miljoner kronor. Men Stockholms Stad kommer inte att gå in med pengarna.– Projektet är miljöriktigt och innebär att kryssningstrafiken slipper 120 nautiska mil, vilket ger stora emissionsbesparingar. Man kan ju ställa sig frågan hur viktig kryssningstrafiken och miljön är för Stockholm när man inte kan investera 50 miljoner i det här projektet, säger Tage Edvardsson till SST.– Vi har levt i tron om att vi skulle få medfinansiering och var precis i färd med att skicka in planerna för regeringsprövning, nu ligger bollen hos kommunen.Syftet med den planerade farleden norr om Sandhamn är att ge en rakare insegling till Stockholm.Till Sveriges Radio säger Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) att det är ett statligt projekt och därmed är det ingen självklarhet att Stockholm ska vara med och betala.