Kategori: Folk/företag | RoRo | Torrlast

Finanschefen blir ny vd på Transatlantic

Transatlantics nuvarande finansdirektör Heléne Mellquist har utsetts till ny vd för bolagets division Industriell Sjöfart. Heléne Mellquist tillträdde som finansdirektör på Transatlantic i januari 2012. Dessförinnan innehade hon under en 20-års period flera olika finans- och ledningspositioner inom Volvogruppen, närmast som CFO och Vice President vid en internationell division på Volvo Lastvagnar. Hon efterträder Kim H. Sörensen.