Kategori: Utbildning | Miljö

Filippinerna stänger ytterligare en skola

The College of Maritime Education of Negros Oriental State University tvingas stänga nästa termin eftersom det inte uppfyller de nya skärpta kvalitetskraven från myndigheterna. Omkring 1.400 studenter berörs. Åtminstone tre andra skolor har också fått stänga, rapporterar Lloyd’s List.Orsaken är att den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA riktat skarp kritik mot bristerna i det filippinska utbildningssystemet i en rapport som man dock vägrar att offentliggöra. Rapporten har legat till grund för ett hot från EU-kommissionen om att inte acceptera nya behörighetsbevis utfärdade av Filippinerna. Det får nog ses som ett ganska tomt hot. Filippinerna förser världssjöfarten med 20 till 30 procent av sjömanskåren, och utan dem skulle världshandeln stanna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.