FESCO tog leverans av ”FESCO Askold”

Far-Eastern Shipping Company (FESCO) tog den 16 april leverans av det första av fyra containerfartyg från varvet Jinling i Kina. Fartyget döptes till ”FESCO Askold” efter furst Askold från Kiev, som levde för mer än tusen år sedan. ”FESCO Askold” har dödvikten 13.760 ton och kapacitet för 1.080 TEU. På däck finns två 40-tons kranar. Fartyget är 147,87 meter långt, 23,25 meter brett och har djupgåendet 8,5 meter. Huvudmaskinen utvecklar 9.730 kW och ger en marschfart på drygt 19 knop i full last.Det andra fartyget i serien – ”FESCO Aleut” – sjösattes i april och man har redan kölsträckt det fjärde fartyget som får namnet ”FESCO Altay” och levereras i december. I slutet av mars hade 15 år förflutit från det att FESCO inledde containerlinjetrafik. I fjol transporterades 399.000 TEU.