Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg

Fem miljöskyddsfartyg får förlängt liv

Kustbevakningens fem miljöskyddsfartyg ska rustas upp och få tio års längre liv.

De fem fartygen, KBV 010, 047, 048, 050 och 051 är gamla trotjänare, flera av dem har hunnit bli runt 35 år gamla. De används i första hand för oljebekämpning och i andra hand för övervakning.

Upprustningen handlar om allt från att överhala maskinerna och bygga om bryggorna till att installera gråvattentankar och renovera personalutrymmen.

Kräver mycket underhåll

– Att skapa bättre arbetsmiljö är en viktig del i det hela, poängterar Roland Skans som är projektledare och utvecklingsingenjör vid teknikutvecklingsenheten på Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Projektet startade redan 2015 med en inventering av fartygens status. Av den framgick att de var i relativt gott skick, men att de med ålderns rätt kräver mycket underhåll och reparationer. Driftsäkerheten är också en viktig del i upprustningsarbetet.

Klart 2021

– Fartygens ålder gör också att det lätt blir problem med reservdelar för både el och maskiner. Några av dem har dessutom begränsad krankapacitet, vilket i sig kan utgöra en risk. Därför planerar vi för installation av nya, kraftigare kranar på samtliga fartyg förutom 010:an som redan har en kran med större kapacitet, säger Roland Skans.

Under våren 2021 beräknas de fem miljöskyddsfartygen vara upprustade. Med god tillgänglighet och bibehållen förmåga ska de kunna göra tjänst i cirka tio år till.