Fem miljoner passagerare på höghastighetsfärja

Bornholmstrafikkens höghastighetsfärja ”Villum Clausen” har transporterat sin fem miljonte passagerare sedan starten år 2000. Denne med familj överraskades av befälhavaren med en gratis resa till Bornholm och med middag ombord.”Villum Clausen” levererades av Austal Ship i Australien i mars 2000 och började trafikera Bornholm i maj samma år.