Felaktigt nyttjande av tankar bidrog till förlisning

Felaktigt utnyttjande av flume-tankar, tankar för rullningsreduktion, bidrog till att AHTS Bourbon Dolphin sjönk i april. Under ankarhanteringsuppdrag skall inte dessa tankrar användas, men de var aktiva på Bourbon Dolphin under hela operationen, enligt ett utlåtande från experten Emil Aali Dahle. Förste styrman Geir Tore Syvertsen bekräftade under ett förhör med granskningskommissionen att anti-rullningssystemet var aktivt.Ankarhanteringsfartyget Bourbon Dolphin sjönk den 12 april på 1.100 meters djup 75 distansminuter från Shetland.