Kategori: Fartygsutrustning | Skeppsbyggnad

Feedertanker för LNG

Rederi AB Donsötank medverkar aktivt ett projekt för att bygga och driva en distributionstanker för LNG.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ibutionstanker för LNG.

Tank Rederi AB Donsötank har ingått ett samarbetsavtal med de norska rederierna Jahre Marine Ltd och Larvik Shipping AS om att bygga en distributions- och bunkerbåt för LNG. Preliminärt är meningen att Larvik Shipping sköter teknisk drift, Jahre Marine kommersiell drift och Donsötank nybyggnation och övervakning.

Fördelar med trycklöst

LNG-fartyget har tagits fram av Rolls-Royce Marine och har typbeteckningen NVC 601 LNG. Dess lastkapacitet är cirka 6 000 kubikmeter LNG. Både huvud- och hjälpmaskineri använder avkok från lasten som bränsle.

Designen utnyttjar en ny typ av trycklösa LNG-lasttankar som har utvecklats och patenterats av Torgy Jahre Group och godkänts av DNV. Utvecklaren av tankarna har avtalat med Rolls-Royce Marine AS om exklusiv rätt att använda dem som bunkertankar i de fartyg man konstruerar.

Överföring av LNG från ett fartyg med trycklösa tankar till en landanläggning med trycklösa tankar eliminerar behov av tryckutjämning. En annan fördel med Torgy Jahres konstruktion jämfört med tidigare är att tankarna är fyrkantiga och att lastkapaciteten blir större utan att fartygets dimensioner behöver ökas.

Finansieringen klar

Garantier för finansieringen har konsortiet erhållit från Eksportfinans/GIEK i Norge och norska NOx-fonden beviljar stöd för projektet.

Roger Nilsson, verkställande direktör för Rederi AB Donsötank, säger till Sjöfartstidningen att kontrakt kommer att tecknas inom kort med ett varv. Leveransen av fartyget planeras till slutet av 2013. Vilka varv som finns på beställarens short list avslöjar Nilsson inte, men han låter förstå att det inte är uteslutet att fartyget kan komma att byggas i Europa.

Distribution och bunkring

Idén är att distribuera LNG från de stora terminalerna i Europa till mindre terminaler som matar lokala användare. Den årliga transportkapaciteten för det planerade LNG-fartyget beräknas till 80 000 ton i europeisk trafik.

Ett exempel på hur fartyget kunde opereras är distribution av LNG från den stora importterminalen i Zeebrügge till småskaliga terminaler längs kusten av sydöstra Norge. Ett sådant sysselsättningsmönster skulle medge 30 resor per år under förutsättning att fartyget skulle vara 300 dygn i effektiv drift.

Mottagningskapaciteten för små LNG-terminaler uppskattas till cirka 50 000 ton per år. Den kvarvarande kapacitet på ca 30 000 ton som fartyget har per år kunde användas för bunkring av den stadigt växande flottan av LNG-drivna fartyg.

Länge med

Donsötank har redan flera år haft ambitioner att komma in på LNG-sektorn, berättar Nilsson. Det första projektet inleddes 2004 med Wärtsilä om en 10 000 kubikmeters tanker för distribution av LNG till öar i Atlanten, men detta ledde inte till konkreta resultat eftersom volymerna då visade sig vara alltför små.

Erling Jahre Mustaparta på Jahre Marine presenterade systemet med de nya trycklösa LNG-tankarna för Donsötank 2008. Då insåg det svenska rederiet omedelbart deras potential.

– När det sedan började bli mer sug efter LNG förstod vi att detta är något som kommer, säger Roger Nilsson.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]