Karta över Öresund med den tilltänkta järnvägstunneln och vägtunneln söder om denna.

Fotograf: Trafikverket

Kategori: Färjetrafik

Fast förbindelse ett steg närmare

I dag är den första etappen avklarad på den långa vägen mot en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

I tre år har Trafikverket, Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen utrett en ny fast förbindelse över Öresund mellan Helsingör och Helsingborg. Utredningen beskriver sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.

Myndigheternas gemensamma utredning överlämnades under torsdagen till regeringarna i Sverige och Danmark.

”Nya möjligheter”

Utredningen har sett över möjligheterna både för en vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

– Vi har utrett hur den fysiska konstruktionen av tunnlarna kan utformas men också kostnader, finansiering, miljökonsekvenser och samhällsnytta, säger Peter Bernström, projektledare på Trafikverket.

Han menar att en ny fast förbindelse över Öresund innebär nya möjligheter för pendlare, fritidsresenärer och transporter av godstrafik på väg mellan Sverige och Danmark.

– Förbindelsen skapar förutsättningar för medborgare och företag att transportera sig på nya sätt och nå en större arbetsmarknad.

Första gången

Detta uppges vara första gången svenska och danska myndigheter tillsammans har utrett möjligheterna till en ny fast förbindelse. Utredningen medfinansierats av Interregprogrammet Öresund-Skagerak-Kattegatt.

– Den här utredningen ska fungera som en grund för fortsatt politisk dialog och eventuella beslut om fördjupade utredningar, säger Peter Bernström.

Lång väg kvar

Men ännu återstår många år av utredningar innan denna fasta förbindelse eventuellt blir verklighet. Nu när den strategiska analysen är klar krävs beslut om fortsatta utredningar. Nästa steg blir i så fall en lokaliseringsutredning som beräknas ta cirka tre år. Om man därefter beslutar att gå vidare med projektet står en treårig miljökonsekvensbeskrivning i turen. Först därefter kan kan man fatta beslut om den tekniska lösningen och om eventuell byggstart. Byggnationen beräknas sedan ta mellan åtta och tio år.

Beroende på beräkningsmetod skulle en separat väg- och järnvägsförbindelse kosta sammanlagt mellan 57,2 och 59,3 miljarder kronor. Kostnaderna fördelas så att vägförbindelsen blir något dyrare än järnvägsförbindelsen.

”Laga inte det som inte är trasigt”

Föreningen Svensk Sjöfart ifrågasätter nyttan med ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, i synnerhet som det existerar en fungerande färjeförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör där två av färjorna har eldrift med batterier.

– Det är vällovligt att sträva efter tillgänglighet och redundans i infrastrukturen. Men här går man vilse. Risken minskar inte utan ökar. Tänk en kris eller krigssituation. Få saker är då så sårbara som en bro eller en tunnel, påpekar föreningens vd Rikard Engström, och tillägger:

–  En gammal klassisk tes är ”laga inte det som inte är trasigt”. Färjeförbindelsen med ForSea fungerar ypperligt – även i en kristid som pandemi med få resenärer men ansenliga mängder gods. Det har man visat med all önskvärd tydlighet. Därför blir jag upprörd när Trafikverket skriver ”En pålitlig förbindelse förändrar möjligheterna för utbyte av varor och tjänster…”. Ska jag tolka det som att man menar att dagens färjor inte är pålitliga? Har Trafikverket belägg för detta?, undrar Rikard Engström.