Fartygsleverans för SRAB, Furetank och Tarbit

Pakri Victory på 7.000 dwt, som är SRAB:s första nybygge i en serie av två kemikalietankfartyg med option på ett tredje, levererades från det turkiska varvet Eregli Shipyard till SRAB den 9 december. Pakri Victory gick dagen efter på sitt femåriga timecharteravtal med Pakri Tankers Oü och fartyget lastade för första gången i Novorossiysk i Svarta Havet. Enligt rederiet ska fartyget operera framför allt i Östersjön.Furetank Rederi tog den 11 december leverans av produkttankern Fure West på 16.000 dwt. Fartyget är byggt på varvet Shanghai Edward, Kina. Första turen gick till Borneo och den 16 januari 2007 kommer fartyget till Europa där det huvudsakligen kommer att trafikera. I nästa vecka tar Tarbit Shipping AB leverans av produkt- och kemfartyget Bit Okland på 25.000 dwt, från Shanghai Edward, Kina. Bit Okland ska operera i norra Europa. Tarbit har även ett systerfartyg på ingång, som beräknas levereras runt årsskiftet 2006/2007.